همایش رضایتمندی مشتری

HAMAYESH

شرکت تولیدی کندر همواره در دههای اخیر با احترام به حقوق  مصرف کنندگان خود اقدام به تولیدات محصولات با کیفیت شوینده و بهداشتی نموده است.در همین راستا با دعوت اتاق بازرگانی ایران و سازمان غذا ودارو مبنی بر ارائه مدارک و مستندات رسیدگی به خواسته مشتریان در پاییز سال ۱۳۹۹ موفق به دریافت تندیس نشان… ادامه خواندن همایش رضایتمندی مشتری