admin

خمیردندان سفید کنندی سه بعدی ۱۰۰ گرمی دنتا کر:

  • از

حاوی ساینده قوی با تمیزکنندگی و سفیدکنندگی بیشتر حاوی مواد رطوبت رسان جدید جهت حفظ رطوبت خمیردندان وحفظ ظاهر لوله ای خمیردندان حاوی سورفکتانت مناسب… ادامه »خمیردندان سفید کنندی سه بعدی ۱۰۰ گرمی دنتا کر: