جرمگیر

برای از بین بردن جرم های تشکیل شده سرویس های بهداشتی و حمام و همچنین جرم های تشکیل شده روی سطوح سنگ و سرامیک باید از یک مایع اسیدی جرمگیر استفاده کرد.
ویژگی های جرمگیر عبارتند از:
1- جرم بری آسان سطوح سرامیک، سنگ و سرویس بهداشتی
2- توانایی بالا برای از بین بردن لکه های قدیمی و سفت شده