همایش رضایتمندی مشتری

  • از

شرکت تولیدی کندر همواره در دههای اخیر با احترام به حقوق  مصرف کنندگان خود اقدام به تولیدات محصولات با کیفیت شوینده و بهداشتی نموده است.در همین راستا با دعوت اتاق بازرگانی ایران و سازمان غذا ودارو مبنی بر ارائه مدارک و مستندات رسیدگی به خواسته مشتریان در پاییز سال ۱۳۹۹ موفق به دریافت تندیس نشان طلائی گردید، که این امر مسئولیتی به مراتب سنگین تر برای شرکت کندر در مقابل مشتریان خود ایجاد نموده و امیدواریم با لطف خداوند در این مسیر موفق باشیم.